360 Group,  u krijua ne  Mars 2011 ,  si biznes I vogel ne fushen e idejimit dhe prodhimit te reklamave.

Qe ne fillim te rrugetimit te saj ,Kompania 360 Group, ndoqi nje startegji te diferencimit te produktit dhe te vleresimit te tregut, duke u orientuar nga kerkesat, nevojat dhe deshirat e klienteve.

Ne procesin e rritjes se saj stafi eshte shtuar dhe eshte specializuar në fushen e prodhimit te reklamave duke ofruar profesionalizem, eksperience dhe permiresim të produkteve nepermjet teknologjise.

Sot 360 Group, shpk  ofron ne treg shumicen e produkteve dhe sherbimeve ne fushen e reklamimit, ku perfshihen: tabela ndricuese, printime indoor/outdoor, punime me gërma 3D, punime profesionale të teknologjisë LED, reklama në seri, billborde, karburante, stenda promocionale, artikuj promocionale, reklama elektronike etj.

Vizioni I kompanise lidhet me ngritjen e nje kompanie publicitare lider ne tregun shqiptar e cila do te ofroje produkte dhe sherbime ne fusha te ndryshme te reklamimit.