Banera fugoni

Brandim i furgonave me veshje speciale te printuar me produktet te detergjenteve dhe te aplikuar ne siperfaqet e medha te pjeseve anesore te furgonit.