Brilant shpk

Punim ne CNC i shkrimeve per montim ne ambjente te brendshme. Germa te veshura me gold, te cilat japin efekte 3D dhe kombinohen me cdo ambjent per shkak te pasqyrimit qe kane.