Cadra me ngjyra

Realizim i cadrave ne sasi te madhe dhe me ngjyra te ndryshme per evente masive.

Festivali Nderkombetar i Gjuhes dhe Kultures Colours of the World.