Dizajn per fugonin Acqua Nepi

Arredim dhe veshje e fasadave te kamioneve te permasave te ndryshme.