Dizenjime per rripa te ndryshem

Realizimi i dizenjove per objekte te ndryshme.

Dizenjim dhe printim i rripave per karta.