Dolce & Gabbana

Veshje totale e fasadave te xhamit me film i cili ka te printuar produkte qe japin efekte 3D.