LC waikiki

Punim i shkrimeve me germa te medha 3D, te veshura me boje te cilesise se larte te pademtushme nga kushtet atmosferike dhe te montuara ne platforma hekuri per qendrueshmeri te larte.