Apex Admiral

Realizim i shkrimeve te ndryshme me shkronja 3D, te pajisura me ndricim led.

Veshje totale e fasadave e xhamit me material jotransparent.