Gold Bet

Realizim i printimeve per tabela te ndryshme me leter fotografike.

Idejim dhe realizim logosh.