Qender tregtare

Veshje totale me film adeziv e fasadave te xhamit, ne qendra tregatare, per dyqanet qe priten te hapen.

Zgjidhje per dizajnin dhe sfondin e duhur, ne pershtatje me ambientet perreth.