Kamioncina Alexarredo

Veshje e mbuleses se jashtme te kamionit dhe brandim i kabines se automjetit.