Kazino

Printim per kazino, veshje me film e fasadave te jashtme prej xhami, jotransparente nga jashte, me rezolucion te larte te figures dhe qendrueshmeri te larte te filmit.