Logo ne dysheme

Logo e punuar ne dysheme me ngjyra neutrale, e pershtatur me ngjyren dhe dizajnin e dyshemese, qe jep efektin e gdhendjes dhe 3D-se.