Produkte promocionale

Printim i katalogjeve, revistave, flyerave dhe materialeve te ndryshme promocionale me nje cilesi te larte.

Kreativitet dhe profesionalizem ne pershtatjen e dizajneve ne objekte te formave dhe permasave te ndryshme.