Mure lokali

Arredim i mureve te lokaleve, printim dizajni ne leter murale e pershtatur me dizajnin e pergjithshem, ndricimin dhe me ngjyrat.