Qender Dentare

Veshje e fasadave te murit me leter murale te printuara me dizajne te vecanta.

Cilesi e larte e figures dhe e materialit te perdorur.