San Giovani Piceri

Printime te formateve te ndryshme per tabela emertuese te picerive.

Veshje e platformave te materialeve te ndryshme dhe montime ne mur.