Superbast

Logo bastesh e vendosur ne tabele te rrumbullaket me dopjo kuposje.

Reklame me led dhe digjitale dhe veshje fasade.