Superbast

Printime fasade per veshje masive ne xham me adeziv transparent.

Printim i logove dhe shkrimeve ne permasa te medha per qendra bastesh dhe lokale.

Reklama terheqese te realizuara ne cdo detaj.