Hotel Syla

Veshje e sofistikuar e murit me prerje adezive fosforshente.

Reklame ndricuese, shkronja 3d me ane te city light.