Uji eshte jete

Cilesi dhe jetegjatesi e garantuar ne materialet e perdorura per veshjen totale te fasadeve .

Printime ne leter adeziv cast dhe adeziv te thjeshte.